You are currently viewing Podziękowania dla Rady Rodziców

Podziękowania dla Rady Rodziców

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej serdeczne podziękowania kierujemy do szkolnej Rady Rodziców za życzliwość, wsparcie i ogromne zaangażowanie w życie szkoły. Dziękujemy za wspólne świętowanie i życzymy Państwu samych pięknych dni.
Dyrektor szkoły – Jadwiga Blicharz z Gronem Pedagogicznym.

galeria