You are currently viewing Podziękowanie dla Rady Rodziców.

Podziękowanie dla Rady Rodziców.


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy szkoły składają serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za trud, zaangażowanie i ciepłe serce. Dziękujemy bardzo za Waszą życzliwość i wsparcie podczas organizacji uroczystości szkolnych.