Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnej akcji profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Akcję przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu. galeria

Możliwość komentowania Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. została wyłączona

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

7 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Po raz kolejny nasza szkoła zgłosiła inicjatywę udziału w DBI. Głównym celem DBI jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Organizatorem tego wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Na przełomie stycznia i lutego w naszej szkole podjęto liczne działania, które wpisały się w obchody DBI. Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów multimedialnych dostarczonych przez organizatorów. Ważnym punktem obchodów DBI była wizyta w szkole starszego sierżanta Pawła Łyko z KPP w Sztumie, który podczas pogadanki uwrażliwił dzieci i młodzież na zagrożenia związane z korzystania przez nich z internetu, telefonów komórkowych oraz innych nowych technologi. Zwiększył świadomość młodych ludzi nt. problemu obrażania w sieci, zjawiska cyberprzemocy, ich konsekwencji oraz zaprezentował uczniom możliwe sposoby reagowania w sytuacji zagrożenia online.

(więcej…)

Możliwość komentowania Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 została wyłączona

Bezpieczne ferie 2023

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w czasie zbliżających się ferii zimowych w dniu 11 stycznia odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów kl. 0-III z funkcjonariuszem z KPP…

Możliwość komentowania Bezpieczne ferie 2023 została wyłączona