You are currently viewing Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.

Oddział Przedszkolny – Emilia Gajdzis

klasa I – Wioletta Fil

klasa II – Ewelina Chełstowska

klasa III – Krzysztofa Demczuk

klasa IV – Natalia Galuba

klasa V – Aniela Branecka

klasa VI – Monika Mączkowska

klasa VII – Marzena Dudek

klasa VIII – Elżbieta Wysocka