You are currently viewing Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Im.Świętego Wojciecha w Bągarcie na rok szkolny 2022/2023:

Przewodnicząca – Krzysztofa Demczuk

z-ca Przewodniczącej – Emilia Gajdzis

sekretarz –  Marzena Dudek

skarbnik – Aniela Branecka

członek – Natalia Galuba

członek – Monika Mączkowska