You are currently viewing Dziękujemy Radzie Rodziców

Dziękujemy Radzie Rodziców

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pozostali pracownicy szkoły serdecznie dziękują Radzie Rodziców za organizację Balu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się dnia 13 października 2022 r.
To dzięki Państwa kreatywności i poświęceniu, mogliśmy spędzić ten szczególny dzień w wyjątkowej atmosferze.
Dziękujemy również pozostałym Rodzicom, którzy bezpośrednio lub pośrednio przyczynili się do uatrakcyjnienia naszego święta. Wasze działania na rzecz społeczności szkolnej mają charakter nieoceniony. Dziękujemy.