You are currently viewing Bezpieczne ferie akcja edukacyjno – profilaktyczna

Bezpieczne ferie akcja edukacyjno – profilaktyczna

  • Post author:
  • Post category:Pedagog
W ramach akcji edukacyjno- profilaktycznej, ,Bezpieczne ferie” nasi uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z uroków zimy, jeżdżąc na nartach, łyżwach i sankach. Uwrażliwieni zostali m.in na przykre skutki wchodzenia na kruchy lód czy zabawy w pobliżu jezdni. Akcja połączona została z pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ponadto uczniowie klasy VIII zapoczątkowali udział w Wojewódzkim Pilotażowym Projekcie Edukacyjnym ,,Bezpieczny nastolatek w świecie cyfrowym” KWP w Gdańsku.
Dziękujemy Panu Policjantowi za spotkanie.

Bezpieczne ferie – akcja edukacyjno – profilaktyczna