You are currently viewing Zajęcia profilaktyczne w szkole

Zajęcia profilaktyczne w szkole

  • Post author:
  • Post category:Pedagog

Uczniowie klas IV-VIII wzieli udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących szkodliwości palenia papierosów i picia napojów energetycznych. Zajęcia przygotowała i poprowadziła szkolna pedagog specjalna – p. Milena Krzykalska.

galeria