You are currently viewing Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty dla uczniów w szkole.

Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty dla uczniów w szkole.

  • Post author:
  • Post category:Pedagog

Uczniowie kl. IV-VIII wzięli udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem starszego sierżanta Pawła Łyko z KPP w Sztumie.

Utrwalili oni swoją wiedzę na temat tego, jak zadbać o bezpieczeństwo własne w obliczu wystąpienia zagrożenia, ocenić stan poszkodowanego oraz prawidłowo wezwać pomoc. Dowiedzieli się, jak wykonać prawidłowo resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak właściwie postępować w sytuacji zadławienia, złamania i innych nagłych stanach. W oparciu o uzyskaną wiedzę teoretyczną, chętni uczniowie mogli wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy.
Wkrótce kolejne zajęcia, których adresatami będą uczniowie klas młodszych.

galeria

Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty dla uczniów w szkole