You are currently viewing Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji edukacyjnej związanej ze Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia (to już XIII edycja). Celem akcji było zachęcenie zarówno dzieci jak i dorosłych do nauki tabliczki mnożenia.
Już od tygodnia szkolne korytarze obwieszone działaniami związanymi z tabliczką mnożenia zachęcały do jej utrwalenia.
Na szkolnej świetlicy odbył się egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. Po poprawnym jego zdaniu uczniowie otrzymywali Certyfikaty Eksperta Tabliczki Mnożenia. Grupa ekspertów z czwartej klasy odpytała z tabliczki mnożenia wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Okazało się, że dorośli doskonale znają tabliczkę mnożenia. Pamiętajmy, że jest ona ważna i bardzo nam w życiu potrzebna.
Koordynatorzy akcji: Marzenna i Andrzej Kapczyńscy

galeria