You are currently viewing Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to wielkie szkolne wydarzenie. Najpierw były przygotowania, podczas których uczniowie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw, a korytarze szkolne oblepione działaniami zachęcały do powtórki i utrwalania tabliczki mnożenia. Dzisiaj, czyli 1 października uczniowie zdawali egzamin z „tabliczkowej wiedzy”. Ze względu na pandemię egzaminy odbywały się oddzielnie w każdej klasie. Następnie dzieci stały się egzaminatorami i sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia pracowników szkoły, zgodnie z hasłem dnia „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”. Do egzaminu przystąpiło 55 uczniów, z tego 25 otrzymało tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia”. Dorośli zdali prawie wszyscy.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły dziękujemy za udział w akcji.
Marzenna i Andrzej Kapczyńscy.