You are currently viewing Akcja Znicz 2023

Akcja Znicz 2023

Uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców odwiedzili miejscowe cmentarze. Dzieci zapaliły znicze na grobach swoich bliskich, uczciły pamięć dawnych mieszkańców Bągartu oraz poznały tradycje i zwyczaje związane z uroczystością Wszystkich Świętych.

galeria