You are currently viewing Andrzejki

Andrzejki

Z wiadomych przyczyn, tradycyjna zabawa Andrzejkowa w szkole nie odbyła się. Nasi uczniowie poznawali tradycje i obyczaje wieczoru Andrzejkowego w klasach.

Andrzejki