You are currently viewing Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

  • Post author:
  • Post category:Pedagog
7 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Po raz kolejny nasza szkoła zgłosiła inicjatywę udziału w DBI. Głównym celem DBI jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Organizatorem tego wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Na przełomie stycznia i lutego w naszej szkole podjęto liczne działania, które wpisały się w obchody DBI. Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów multimedialnych dostarczonych przez organizatorów. Ważnym punktem obchodów DBI była wizyta w szkole starszego sierżanta Pawła Łyko z KPP w Sztumie, który podczas pogadanki uwrażliwił dzieci i młodzież na zagrożenia związane z korzystania przez nich z internetu, telefonów komórkowych oraz innych nowych technologi. Zwiększył świadomość młodych ludzi nt. problemu obrażania w sieci, zjawiska cyberprzemocy, ich konsekwencji oraz zaprezentował uczniom możliwe sposoby reagowania w sytuacji zagrożenia online.

galeria