You are currently viewing Dzień bez Przemocy.

Dzień bez Przemocy.

  • Post author:
  • Post category:Pedagog

Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów jest szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju i głoszenie tolerancji, a także edukacja i pokazywanie młodemu pokoleniu, że każdy konflikt można rozwiązać bez użycia siły.
Z tej okazji na zajęciach z pedagogiem poruszone zostały tematy związane z przemocą, jej przejawami i sposobami radzenia sobie z nią. Dzieci dowiedziały się, gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych. Starsi uczniowie wzięli udział w prelekcji z udziałem kurator sądowej ds. nieletnich, z której dowiedzieli się, że wszelkie zachowania przemocowe nieletnich (tj. przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, cyberprzemoc) są przejawem demoralizacji i mieszczą się w katalogu środków wychowawczych. W dniu obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, na znak solidarności społeczność szkolna ubrana była w barwach niebieskich
rozpowszechniając przesłanie o unikaniu przemocy.🕊💙
Pedagog