You are currently viewing 29 Akcja „Sprzątanie świata”

29 Akcja „Sprzątanie świata”

W odpowiedzi na apel Fundacji „Nasza Ziemia” dnia 12 września 2022 wzięliśmy udział w 29 Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło akcji brzmiało „WSZYSTKIE ŚMIECI NASZE SĄ”. Całą szkołą wyruszyliśmy w teren i zebraliśmy śmieci. Niestety, wszystkie zostały zostawione przez człowieka.  Dbajmy o środowisko.

galeria