You are currently viewing XVII Złaz Mikołajkowy „Bażantarnia 2021”

XVII Złaz Mikołajkowy „Bażantarnia 2021”

Członkowie  SKKT „Sznurówka” oraz uczniowie niezrzeszeni w kole wzięli dziś udział w XVII Złazie Mikołajkowym w Elblągu. Ubrani w czerwone czapki przeszliśmy trasą, która liczyła 10 km. Na końcu wędrówki, przy rozpalonym ognisku  czekał na nas prawdziwy Mikołaj, który obdarował dzieci słodkim upominkiem. Organizatorem wydarzenia było PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.  Gratulujemy organizatorom oraz uczestnikom a także opiekunom dzieci – p. Jadwidze Blicharz, Zofii Wnuk, Marzennie i Andrzejowi Kapczyńskim.