You are currently viewing Święto Szkoły 2022 – podziękowania

Święto Szkoły 2022 – podziękowania

Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem „dziękuję”.

Naszym Sponsorom i Darczyńcom, którzy swoją życzliwością i szczodrością  wspomogli organizację szkolnego święta z okazji imienin Patrona placówki – św. Wojciecha, składamy serdeczne podziękowania. Słowa wdzięczności od społeczności szkolnej  otrzymują:

– p. Donata Szutko,

– p. Katarzyna Marcula

– p. Patrycja Branecka

– p. Krzysztof Haber

– p. Barbara Mazurek – Sołtys wsi Jasna

– p. Sławomir Sitek

– Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu – p. Sławomir Erber

– Gospodarstwo Rolne Mirosław Szmigiel – Bągart

– Firma Usługowa MIRA – Anna Szmigiel – Bągart