You are currently viewing Podziękowanie dla Darczyńcy

Podziękowanie dla Darczyńcy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i społeczność Szkoły Podstawowej Im. Świętego Wojciecha w Bągarcie składają serdeczne podziękowania dla Pani Marty Bakir za inicjowanie działań humanitarnych na rzecz dzieci z Ukrainy.

Dziękujemy za  gest życzliwości skierowany w stronę naszych uczniów. Składamy wyrazy szacunku i uznania.