You are currently viewing DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA.

29 września jest ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Obchodziliśmy go również w naszej szkole. Uczniowie klasy VIII głośno czytali dzieła Stanisława Lema – patrona roku 2021.
Serdecznie dziękujemy ósmoklasistom za włączenie się w akcję popularyzującą głośne czytanie książek.

Marzenna Kapczyńska
Joanna Płączyńska