You are currently viewing Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie

Rok 2022 został ustanowiony Rokiem Polskiego Romantyzmu. Za umowny początek tej epoki w dziejach naszej ojczystej literatury uznaje się rok 1822 – datę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
Z okazji dwóchsetlecia wydania – „Ballady i romanse” ogłoszone zostały lekturą tegorocznej edycji Narodowego Czytania – akcji, którą honorowym patronatem objęła Para Prezydencka.
W naszej szkole „Ballady i romanse” czytane był przez uczniów kl. VIII, którym serdecznie dziękujemy za udział w akcji.
Joanna Płączyńska i Marzenna Kapczyńska