You are currently viewing „Szlachetna paczka 2023”

„Szlachetna paczka 2023”

Nasza szkoła, jak co roku przyłączyła się do akcji „Szlachetna Paczka”. Dziś zakończyliśmy zbiórkę żywności, którą dostarczyliśmy do sztabu Szlachetnej Paczki w Sztumie. Działający tam wolontariusze dostarczą żywność i artykuły chemiczne potrzebującym rodzinom.
Szkolny Klub Wolontariatu bardzo dziękuje pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom, którzy przyłączyli się do tej akcji.

galeria

Szlachetna paczka 2023