You are currently viewing Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego

  • Post author:
  • Post category:Sport
Dzień 23 czerwca 2023 r. zapisał się w historii naszej szkoły. Społeczność szkolna oraz mieszkańcy Bągartu doczekali się otwarcia boiska wielofunkcyjnego.
Uroczystość oficjalnego otwarcia obiektu przepełniona była podniosłymi chwilami – życzeniami od zacnych Gości w osobach: w-ce Marszałka województwa pomorskiego p. Józefa Sarnowskiego, w-ce Starosty sztumskiego p. Kazimierza Szewczuna, Burmistrz Dzierzgonia p. Jolanty Szewczun, Wójta Gminy Rychliki p. Zbigniewa Lichuszewskiego, którzy dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi. Podkreślając uroczysty charakter imprezy, uczniowie naszej szkoły zatańczyli poloneza. Dużo emocji dostarczył także pierwszy, rozegrany na nowym boisku Turniej piłki nożnej o Puchar Radnego Mirosława Szmigla. O Puchar walczyły trzy drużyny a wygrali uczniowie SP w Bągarcie. Nie mniej wrażeń wywarły występy artystyczne dzieci oraz ciekawa gra terenowa dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszego wydarzenia.

galeria

 

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego