You are currently viewing Projekt Q dobrej edukacji – konkurs „Mistrz szacunku”

Projekt Q dobrej edukacji – konkurs „Mistrz szacunku”

Podsumowując miniony rok szkolny 2022/2023, dyrektor szkoły p. Jadwiga Blicharz wręczyła medale uczniom, którzy wygrali konkurs
prowadzony w ramach projektu „Q dobrej edukacji”. Celem tego konkursu było wyłonienie w poszczególnych klasach „Mistrza szacunku”.

Medale za przestrzeganie zasad wzorowego zachowania wobec kolegów i koleżanek  otrzymali:

– Hanna Urbanowicz – klasa I

– Hanna Fil – klasa II

– Gracjan Chełstowski – klasa III

– Łucja Dudek – klasa IV

– Zuzanna Aluszyk – klasa V

– Julia Gałęska – klasa VI

– Andrzej Kruszewski – klasa VII

– Zuzanna Król – klasa VIII