You are currently viewing Pożegnanie Absolwentów

Pożegnanie Absolwentów

Tegoroczni Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, w tym cztery z wyróżnieniem. Uczniowie otrzymali nagrody przede wszystkim za naukę, udział w konkursach, wysoki poziom czytelnictwa, pracę w wolontariacie, sukcesy sportowe i godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.
Absolwenci pożegnali szkołę i swoich nauczycieli ciekawym występem artystycznym dziękując im za wielkie serca, uśmiech na twarzy i zawsze właściwe słowa. Ich młodsi koledzy z klasy VII wręczyli im zabawne, smerfne, pamiątkowe medale. W uroczystości pożegnania Absolwentów wzięła udział p. Jolanta Szewczun – Burmistrz Dzierzgonia, która wręczyła nagrodę najlepszej uczennicy.

galeria

Pożegnanie Absolwentów