You are currently viewing Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową

Jak co roku, w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową.
W części teoretycznej uczniowie musieli wykazać się wiadomościami dotyczącymi ruchu pieszych i rowerzystów, znajomością znaków drogowych, umiejętnością rozstrzygania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, posiadać wiedzę na temat pomocy przedlekarskiej oraz znać podstawowe wyposażenie roweru.
W części praktycznej uczniowie wykazali się umiejętnością jazdy na rowerze z zastosowaniem przepisów ruchu drogowego.
Wszyscy uczniowie klasy IV zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali pierwsze prawo jazdy. Gratulujemy.

 

galeria