You are currently viewing Dziękujemy za Wasze serca!

Dziękujemy za Wasze serca!

Podczas tegorocznego Finału WOŚP w naszej Gminie udało się zebrać całkiem pokaźną kwotę – 73 818,19 zł.

I my mieliśmy w tym udział. Wszystkie środki pieniężne , które zgromadziliśmy w Bągarcie trafiły do Sztabu WOŚP w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury.