Tydzień przed świętami odesłano nas na zdalne nauczanie. Tegoroczne wigilijki klasowe przeżyliśmy łącząc się online. Nie zapomnieliśmy o tradycjach i obyczajach świątecznych. Złożyliśmy życzenia świąteczne i noworoczne wychowawcom, koleżankom i kolegom.