You are currently viewing Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2024/2025

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2024/2025

Przedstawiamy aktualny wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń,  do zakupu których  zobowiązani są rodzice. Książki powinny być zakupione przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.