You are currently viewing Podziękowania

Podziękowania

Społeczność szkolna na czele z Dyrektor Jadwigą Blicharz składają serdeczne podziękowania dla sponsorów, którzy swoją szczodrością wspomogli organizację Święta Szkoły 2024.
Dziękujemy Pani Monice Mączkowskiej oraz Panu Mirosławowi Szmiglowi. Podziękowania kierujemy także do wyjątkowej Rady Rodziców na czele z p. Krzysztofą Demczuk oraz do pań skupionych w bągarckim Kole Gospodyń Wiejskich na czele z p. Bożeną Kołodziejską. Dzięki Wam było smacznie i swojsko!
DZIĘKUJEMY!

galeria