You are currently viewing Święto szkoły 2024

Święto szkoły 2024

Święto Szkoły to u nas najważniejsza uroczystość, organizowana co roku z okazji nadania placówce imienia Patrona – Świętego Wojciecha. Według ustalonego ceremoniału, świętowanie rozpoczęliśmy od Mszy świętej celebrowanej przez ks. Damiana Tomczyka i ks. Piotra Łatacza. Po przemarszu, któremu przewodniczył poczet sztandarowy rozpoczęła się w szkole część oficjalna. Dziękujemy za towarzyszenie nam Szanownym Gościom: Burmistrz Dzierzgonia – p. Jolancie Szewczun, Wójtowi Gminy Rychliki – p. Zbigniewowi Lichuszewskiemu, Dyrektorom sąsiednich szkół – p. Dominice Kulik i p. Adriannie Pielak, Prezesowi OSP w Bągarcie – p. Mieczysławowi Sikorze, Radnym, Sołtysom i Rodzicom.
Uroczystość uświetniły występy artystyczne naszych dzieci przygotowane pod okiem p. Darii Skrzeczkowskej oraz p. Iwony Szulgi, a także gry i zabawy integracyjne na boisku szkolnym, przeplatane pysznym poczęstunkiem od niezawodnej Rady Rodziców i Koła Gospodyń Wiejskich w Bągarcie. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólne świętowanie.

galeria