You are currently viewing Zajęcia w ramach projektu GREEN UP – wysłuchanie publiczne

Zajęcia w ramach projektu GREEN UP – wysłuchanie publiczne

Za nami kolejny etap działań w ramach projektu GreenUp.
Ostatnie Wysłuchanie Publiczne miało miejsce w Urzędzie Gminy w Dzierzgoniu.
Opracowane fiszki projektowe przedstawili uczniowie ze: Szkoła Podstawowa w Bągarcie, Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku i Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.
Koncepcje zaprezentowane przez  uczniów naszej szkoły nazywa się EEE BĄGART.
Na zakończenie spotkania podpisany został list intencyjny – Pakt na Rzecz Zielonej Zmiany w Gminie Miasta Dzierzgoń, zapowiadający współpracę w przyszłych działaniach projektowych pomiędzy dzierzgońskimi strukturami samorządowymi oraz konsorcjum projektowym GreenUp.
Projekt GreenUP finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.