You are currently viewing Standardy i polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Standardy i polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Nasza placówka ustanowiła i wprowadziła w życie  przepisy chroniące dzieci. Do wglądu zamieszczamy dokumenty przyjęte do realizacji w naszej szkole. Obowiązują one od 15 lutego 2024 r. W szkole są dostępne w kancelarii, w pokoju nauczycielskim, u pedagoga oraz w bibliotece.

Załącznik nr 1 

załącznik nr 2