You are currently viewing Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Im.Świętego Wojciecha w Bągarcie na rok szkolny 2023/2024:

Przewodnicząca – Krzysztofa Demczuk

z-ca Przewodniczącej – Emilia Gajdzis

sekretarz – Izabela Kulig

skarbnik – Aniela Branecka

członek – Natalia Galuba

członek – Monika Mączkowska