You are currently viewing Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00 w szkolnej auli, w obecności rodziców uczniowie klas I – VIII
zakończyli rok szkolny 2022/2023.
Rozpoczynając uroczystość dyrektor szkoły p. Jadwiga Blicharz powitała wszystkich zebranych,
pogratulowała sukcesów w nauce oraz życzyła udanych wakacji a następnie wręczyła wyróżnionym
rodzicom podziękowania za pracę na rzecz szkoły.
Później wychowawczynie wręczyły nagrody i świadectwa z wyróżnieniem  uczniom z poszczególnych klas.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyli:
w klasie I
1. Hanna Urbanowicz
2. Weronika Dubień
w klasie II
1. Stanisław Nazarewicz
2. Karolina Marcula
3. Hanna Fil
4. Lena Branecka
5. Ksawery Kołodziejski
6. Samantha Bosiacki
w klasie III uczniami wyróżniającymi się w nauce i zachowaniu są:
1. Maria Jachimowska
2. Szymon Kasprowicz.
Ponadto wszyscy uczniowie klasy III, kończący I etap nauki, zostali obdarowani przez
wychowawczynię p. Iwonę Szulgę pamiątkowymi książkami oraz upominkami.
Natomiast uczniowie klasy II zostali uhonorowani dyplomami zdobytymi w różnorodnych
konkursach klasowych.
W dalszej części uroczystości Rada Rodziców wręczyła ufundowane przez siebie nagrody dla
wyróżniających się uczniów. W klasie I tą nagrodą została uhonorowana Hanna Urbanowicz, w klasie
II Stanisław Nazarewicz, w klasie III Maria Joachimowska.
Na zakończenie uczniowie klasy III krótkim występem artystycznym podziękowali swojej
wychowawczyni p. Iwonie Szuldze za okazane im serce i trud włożony w ich naukę i wychowanie.

Najlepsi uczniowie w klasie IV:

  1. Łucja Dudek
  2. Jakub Gajdzis

Uczniowie wyróżniający się w klasie V to:

  1. Zofia Kolenda
  2. Nadia Paliga
  3. Sniżanna Horna
  4. Natalia Spicha
  5. Zuzanna Aluszyk
  6. Alicja Winiarska

Uczniowie wyróżniający sie w klasie VI to:

  1. Nikodem Sokalski
  2. Julia Tomaszewska

Uczniowie ci otrzymali świadectwa wyróżniające oraz nagrody, a ich rodzice listy gratulacyjne od Dyrektora szkoły. Rada Rodziców ufundowała tym uczniom nagrody w postaci bonu upominkowego.

galeria

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023