You are currently viewing Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice!

Rozpoczynamy proces rekrutacyjny na nowy rok szkolny 2023/2024.

Wnioski o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego i klasy I w naszej placówce należy składać w sekretariacie szkoły do 24 marca 2023 r.  Więcej informacji pod nr tel. 55 276 15 29

Wnioski do pobrania:

karta zgłoszenia ucznia do szkoły

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w OP

Reguamin rekrutacji

wniosek o przyjęcie do SP

wniosek o przyjęcie do OP

zarządzenie dyrektora o rekrutacji do klasy I

zarządzenie dyrektora o rekrutacji do OP