You are currently viewing Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

  • Post author:
  • Post category:Pedagog
Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”.
20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
W tym roku celebracji tego wydarzenia towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Ponadto, przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.
W tym wyjątkowym dniu kolor niebieski królował wśród naszych uczniów, by w ten sposób solidaryzować się ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są respektowane.
Pedagog szkolny – Mirosława Jaciw

 

galeria