You are currently viewing Konkurs plastyczny „Pani Jesień”

Konkurs plastyczny „Pani Jesień”

Uczniowie  naszej szkoły uczestniczący w pozalekcyjnych  zajęciach na świetlicy wiejskiej w Bągarcie wzięli udział w konkursie na temat jesieni. Dzieci zdobyły nagrody ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły. W imieniu rodziców nagrody wręczyła p. dyrektor Jadwiga Blicharz.

galeria