You are currently viewing #Poznaj Polskę – wycieczka dla klas starszych

#Poznaj Polskę – wycieczka dla klas starszych

  • Post author:
  • Post category:Wycieczki

9 listopada 2022 r. odbyła się wycieczka dla klas starszych realizowana w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Odwiedziliśmy  Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku. Celem wycieczki było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

galeria