You are currently viewing Akcja Znicz – pamiętamy o zmarłych

Akcja Znicz – pamiętamy o zmarłych

Jak co roku, odwiedziliśmy lokalne cmentarze i minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych – pracowników szkoły, absolwentów i przyjaciół..  Pamiętamy.

galeria