You are currently viewing Obiady w szkole – oświadczenie do pobrania

Obiady w szkole – oświadczenie do pobrania

Uwaga! Rodzice deklarujący chęć dożywiania dziecka w szkole (obiad) winni dostarczyć do sekretariatu szkoły stosowne oświadczenie. Plik z dokumentem  do pobrania znajduje się poniżej.

plik do pobrania