You are currently viewing Podziękowanie za zaangażowanie w organizację Święta Szkoły.

Podziękowanie za zaangażowanie w organizację Święta Szkoły.

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za pomoc w organizacji Święta Szkoły 2022.

Szczególne podziękowania składam Przewodniczącej – p. Krzysztofie Demczuk oraz Zarządowi Rady Rodziców, za podjęcie się zadania i zainspirowanie pozostałych rodziców do działania.
Bez Waszego zaangażowania Drodzy Rodzice, zorganizowanie tak ważnego wydarzenia byłoby zapewne trudne.

Dziękuję pracownikom szkoły – zarówno nauczycielom, jak i obsłudze – za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Państwa pomysłowość i wsparcie oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie szkolnej imprezy.

Podziękowania kieruję także do Rady Sołeckiej Bągartu na czele z Sołtysem – p.Markiem Zasowskim. Dziękuję druhom OSP w Bągarcie i OSP w Jasnej za zaangażowanie i udział w naszym wydarzeniu.

Dziękuję uczniom naszej szkoły za postawę, zachowanie i udział w programie artystycznym.

Dyrektor Szkoły – Jadwiga Blicharz.