You are currently viewing Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

Akcję sprzątania świata zaczęliśmy od własnego podwórka.
Zaopatrzeni w worki do segregacji śmieci wyruszyliśmy w teren i pozbieraliśmy to, co nie trafiło wcześniej do śmietnika..
Chcemy żyć w czystym świecie.

galeria