You are currently viewing Przedszkolaki w bibliotece szkolnej

Przedszkolaki w bibliotece szkolnej

Dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły  bibliotekę szkolną. Podczas zajęć dowiedziały się co to jest biblioteka, jak należy dbać o książki, oglądały książki dostępne w bibliotece, odgadywały zagadki dotyczące postaci z ulubionych bajek. Na zakończenie pokolorowały wybrana postać z bajki i otrzymały kolorowe zakładki do książek.
Zajęcia biblioteczne miały przede wszystkim wyposażyć dzieci w szereg kompetencji poznawczych związanych z nowym miejscem oraz dały możliwość obcowania z książką.

 

galeria

Przedszkolaki w bibliotece szkolnej.