You are currently viewing Dziecięcy Telefon Zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania

Dzieci i młodzież, a także ich rodzice mają zapewnione wsparcie w formie bezpłatnej infolinii czynnej 7 dni w tygodniu.

To Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  – 800 12 12 12.

Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie mogą otrzymać bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne