You are currently viewing Szkolny Rajd Pieszy na rzecz WOŚP 2022.

Szkolny Rajd Pieszy na rzecz WOŚP 2022.

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Sznurówka” zorganizowało dla społeczności naszej szkoły pieszy rajd po okolicy. Mimo kapryśnej aury w rajdzie uczestniczyło ponad 30 dzielnych uczniów. Przeszliśmy ponad 7 km.
Po wędrówce, przy świetlicy wiejskiej czekało na nas ognisko, gorąca herbata i kiełbaski.
Uczestnicy rajdu wsparli zbiórkę i dorzucili swoje datki do puszek WOŚP – wszystko dla okulistyki dziecięcej!
Serdeczne podziękowania składamy:
– opiekunom rajdu – p. Jadwidze Blicharz, p. Zofii Wnuk, p. Marzennie i Andrzejowi Kapczyńskim, p. Iwonie Szuldze oraz p. Zygmuntowi Tonkowiczowi.
Dziękujemy również za przygotowanie poczęstunku rodzicom :
– p. Krzysztofie Demczuk,
– p. Emilii Gajdzis
– p. Bożenie Kołodziejskiej
– p. Marcie Winiarskiej oraz p. Januszowi Najdrowskiemu.
A najbardziej dziękujemy naszym DZIECIOM!

galeria