You are currently viewing Coraz bliżej święta…

Coraz bliżej święta…

Widać, że zbliżają się święta. Prace naszych uczniów wykonane na lekcjach techniki pod okiem p. Zofii Wnuk zdobią szkolny korytarz.