„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

  • Post author:
  • Post category:Pedagog
Nasza szkoła również dokłada swoją cegiełkę do budowania świata wolnego od przemocy.
W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu wzięliśmy udział w światowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej, lepiej i … reagować na przemoc.

Realizacja kampanii zbiegła się z corocznie obchodzonym 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie – wartości wspólnych Kampanii 19 dni.
Uczniowie wzięli udział w zajęciach o prawach dziecka, godności, wzajemnym szacunku. Uczestniczyli w dyskusji nt. skutków nietolerancji w społeczeństwie, a także wyrazili swój sprzeciw wobec zjawiska przemocy i krzywdzenia dzieci.