You are currently viewing Zajęcia świetlicowe w naszej szkole.

Zajęcia świetlicowe w naszej szkole.

Na zajęciach świetlicowych szukaliśmy sposobów radzenia sobie ze złością. Pomysłów i to bardzo dobrych, było wiele. Najbardziej kreatywna okazała się grupa czwartoklasistek.
Zajęcia przygotowała p. Iwona Szulga.