You are currently viewing Podziękowania dla Darczyńców.

Podziękowania dla Darczyńców.

  • Post author:
  • Post category:Sponsorzy

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bągarcie składa serdeczne podziękowania dla Pana Sławomira Erbera – prezesa RTI S.A. w Dzierzgoniu za przekazane naszej szkole środki finansowe, które pozwolą na zakup szafek szatniowych dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy.